AFM bestraft onjuist hypotheekadvies

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind vorige maand Drieman/Huis & Hypotheek Woerden B.V. een boete opgelegd van 6000 euro voor de advisering van te hoge hypotheken.

In totaal heeft Drieman in negen gevallen een te hoge hypotheek geadviseerd, een hypotheek advies welke niet overeenkomt met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen oftewel de CHF-norm, waarbij CHF staat voor Contactorgaan Hypothecair Financiers.

De hoogte van de hypotheken was niet voldoende gebaseerd op het inkomen van de aanvrager(-s) van de hypotheek en ook werd er niet of onvoldoende gekeken naar mogelijk spaargeld. Ook de controle of dit spaargeld er daadwerkelijk was ontbrak in het adviseringstraject. Ook een inkomen uit een AOW-uitkering werd niet gecontroleerd.

In een enkel geval werd er 6,06 keer het jaarinkomen aan hypotheek geadviseerd, waarbij volgens de CHF-norm de maximale hypotheek slechts 4,7 keer het jaarinkomen had mogen zijn. Drieman heeft bij alle negen adviezen artikel 4:23, eerste lid, van de Wet op Financieel Toezicht (WFT) overtreden.

Gepubliceerd op 8 juni 2009 om 19:00 uur door de redactie.

Reageren