Nieuwe Europese richtlijn voor hypothecair krediet

Binnenkort zal er een Europese richtlijn komen voor hypothecair krediet. Deze richtlijn zal worden vervaardigd met de titel ‘Richtlijn inzake woningkredietovereenkomsten’.

Europese richtlijn voor hypothecair krediet
Europese richtlijn voor hypothecair krediet

De nieuwe Europese richtlijn voor hypothecair krediet zal zeer belangrijk zijn voor notarissen, kredietbemiddelaars en vastgoedmakelaars. Een gedetailleerde Europese regelgeving was er enkel alleen voor het consumentenkrediet, dit gaat nu veranderen.

Er liggen twee doelstellingen voor de invoering van deze Europese richtlijn aan ten grondslag. Het zal de bestaande juridische en economische belemmeringen moeten opheffen en de weg vrijmaken voor een efficiënte en concurrerende hypotheekmarkt. Waarbij de consumenten beter beschermd moeten worden. Dit bevordert het consumentenvertrouwen, de mobiliteit van klanten, de grensoverschrijdende activiteit van kredietgegevens en kredietbemiddelaars en zorgt voor de totstandkoming van een gelijk speelveld. Daarnaast wordt met deze richtlijn de financiële stabiliteit bevorderd door er voor te zorgen dat de markten voor hypothecair krediet op een verantwoordelijke manier werken. Het onverantwoordelijk verstrekken en opnemen van krediet wordt hiermee aangepakt.

De nieuwe Europese regelgeving heeft onder meer betrekken op de minimale bekwaamheidsvereisten voor kredietgegevens en kredietbemiddelaars en de informatieverstrekking aan de consument vóór het sluiten van een kredietovereenkomst. Ook zal het verplicht worden de kredietwaardigheid van de consument te onderzoeken. Verder zijn er nog verschillende andere aspecten waar de nieuwe voorschriften betrekking op hebben. Het aangaan van een hypothecaire lening is een van de belangrijkste financiële beslissingen in het leven van de consument. De financiële verplichtingen die eruit voortvloeien, kunnen tientallen jaren duren.

Gepubliceerd op 29 augustus 2011 om 13:07 uur door de redactie.

Reageren