Extra startersleningen voor Nijmegenaren

Dankzij een extra storting van 248.000 euro in het fonds voor startersleningen kunnen maximaal 7 extra leningen uitgegeven worden om starters in Nijmegen te helpen om het gat tussen de woningprijs en de beschikbare hypotheek te dichten.

De storting komt voort uit een beslissing van B&W (Burgemeester en wethouders) van Nijmegen om het alsmaar populairder wordende fonds wat uit te breiden en zo voor meer starters op de woningmarkt te kunnen zorgen. In totaal heeft B&W 124.000 euro in het fonds gestort en heeft het Ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) dit bedrag verdubbeld naar 248.000 euro.

De stijgende populariteit van het fonds is mede te danken aan de huidige crisis en dat de hypotheekverstrekkers steeds strenger en kritischer worden bij de aanvragen voor startershypotheken en andere leningen. In totaal kunnen nu na de extra stortingen 17 starters geholpen worden met maximaal 35.000 euro extra om een huis te kunnen kopen en zo stagnatie in de woningmarkt in Nijmegen te voorkomen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de VROM starterslening zijn dat men al minimaal één jaar woonachtig is in Nijmegen en dat de woning in totaal niet meer dan 225.000 kost. Het fonds waar het geld uitkomt is in beheer bij de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) en wordt uitgegeven door de gemeente Nijmegen. Het bedrag van 124.000 euro wat Burgemeester en wethouders extra beschikbaar heeft gesteld komt voort uit terugbetalingen en extra aflossingen op eerder uitgegeven startershypotheken.

Gepubliceerd op 29 mei 2009 om 12:00 uur door de redactie.

Reageren