Gemeente betaalt hypotheek

Dankzij een subsidie van 100.000 euro zal de gemeente Zuidhorn de hypotheek van 25 kopers van een kavel een tijdje betalen. Door deze tegemoetkoming bij hun hypotheek hoopt de gemeente twijfelaars over de streep te trekken.

De subsidie van 100.000 euro van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is bedoeld om het nieuwbouwproject  De Oostergast in de gemeente Zuidhorn te stimuleren. Doordat de gemeente de hypotheek enige tijd betaald hoopt men twijfelaars over de streep te halen.

Doordat de hypotheek wordt betaald kunnen mensen welke nu al een eigen huis hebben en deze moeten verkopen gemakkelijker de overstap maken. De overheidssubsidie was door de gemeente zelf aangevraagd en nu dus toegewezen, in totaal heeft minister Vvan der Laan honderd miljoen euro uitgetrokken ter stimulering van de huizenmarkt. Van de 211 gemeenten welke een aanvragen deden werden er 155 subsidies verstrekt.

Iedere gemeente kan de subsidie anders gebruiken, de aanpak om de hypotheek voor een periode te betalen lijkt echter wel een originele en unieke manier.

Gepubliceerd op 17 augustus 2009 om 12:16 uur door de redactie.

Reageren