Hypotheek en consumptief krediet moeten beter op elkaar aansluiten

De gedragscode voor consumptief krediet is aangepast door De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Met deze aanpassing zal de gedragscode hypotheek financiering weer beter moeten aansluiten op de gedragscode voor consumptief krediet.

Hypotheek financiering moet beter aansluiten op consumptief krediet
Hypotheek financiering moet beter aansluiten op consumptief krediet

De NVB heeft een wijziging doorgevoerd in de gedragscode voor consumptief krediet. Het uitgangspunt is: ‘wanneer een consument een hypothecair krediet heeft, zal de woonlast die hieruit voortvloeit worden gebruikt voor het berekenen van de leencapaciteit voor het consumptief krediet.’ De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) stelde eerder een gedragscode op met bijna identieke inhoud.

De aangepaste gedragscode bevat normen die tot doel hebben te kunnen vaststellen of de consument kredietwaardig is. In overleg hebben de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Ministerie van Financiën, de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en de VFN deze nieuwe gedragscode vastgesteld.

Gepubliceerd op 13 oktober 2011 om 9:12 uur door de redactie.

Reageren