NHG: steeds vaker hypotheek met betalingsachterstand

Uit cijfers van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijkt dat de Nederlandse consument steeds vaker een betalingsachterstand heeft over zijn uitstaande hypotheek. Het aantal hypotheken met een betalingsachterstand van vier of meer maanden kwam uit op 1800.

Het aantal betalingsachterstanden van hypotheken met de NHG nam in de eerste negen maanden van 2009 toe met 15%. Vooral in het derde kwartaal steeg het aantal betalingsachterstanden naar 1800 consumenten met een achterstand van vier of meer maanden.

Positiever nieuws omtrent hypotheken met een NHG kwam voort uit de cijfers dat er een kwart minder gedwongen verkopen van woningen waren waarbij een verlies werd gemaakt. In de eerste negen maanden van 2009 waren dit er 550 tegen 750 gedwongen verkopen met verlies in dezelfde periode in 2008. De NHG wijt deze ontwikkeling aan de strijd tegen hypotheekfraude.

Verder bleek uit de cijfers dat er steeds meer hypotheken met een NHG werden afgesloten; in totaal 29.500 stuks wat neerkomt op een stijging van 30%. Vooral banken welke een rentekorting geven zijn volgens NHG de drijvende kracht aan de toename van hypotheken met een NHG. De verruiming van de grens voor de NHG van 265.000 euro naar 350.000 euro zorgde ervoor dat er 1.550 nieuwe hypotheken werden verstrekt met een NHG.

Gepubliceerd op 5 oktober 2009 om 11:21 uur door de redactie.

Reageren