Onduidelijkheid over kosten afsluiten hypotheek

Uit een recent gehouden onderzoek van intermediair de Nieuwe Hypotheken is gebleken, dat de hypotheekconsument nog steeds niet goed op de hoogte is van de provisiekosten die betaald moeten worden bij het afsluiten van een hypotheek..

Het onderzoek is in de maand februari van dit jaar (2009) uitgevoerd en in totaal zijn er 330 kantoren onderzocht over de wijze waarop zij omgaan met provisietransparantie. Voor het onderzoek is een enquête opgesteld met daarin 30 vragen. Gebleken is dat van de 330 ondervraagde kantoren 250 op provisiebasis werken. De resterende 80 zijn inmiddels overgestapt op een alternatief, meer transparant beloningsmodel.

Daarnaast kwam ook uit het onderzoek naar voren dat drie kwart van de ondervraagde adviseurs nauwelijks tot nooit vragen krijgt over de provisie op producten.

De 80 ondervraagde bemiddelaars die inmiddels zijn overgestapt op een alternatieve wijze van belonen doen dit, in negen op de tien gevallen op basis van een vooraf vastgestelde vergoeding.

Gepubliceerd op 20 maart 2009 om 9:29 uur door de redactie.

Reageren