Rhenen wil meer startersleningen uit gaan geven

Evenals het eerder genoemde Groningen wil ook de gemeente Rhenen met de hulp van VROM meer startersleningen uit gaan geven, dit om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Rhenen heeft al vanaf 2004 een Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling om starters op de woningmarkt het gat op te laten vullen tussen de totale kosten van de te kopen woning en de voor hun haalbare hypotheek op basis van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie). In dit fonds werd in 2004 meer dan 1 miljoen euro gestort en daar is na het op weg helpen van16 starters nog ca. 500.000 euro van over. Met behulp van de Provincie Utrecht en VROM hoopt de gemeente Rhenen nog eens 25 startersleningen te kunnen verstrekken.

Deze hulp zal inhouden dat VROM een bijdrage zal doen van 50% van elke door de gemeente Rhenen toegekende starterslening. De Provincie Utrecht zal daar bovenop nog eens 25% gaan bijdragen en heeft speciaal daarvoor een budget beschikbaar gesteld van meer dan 52.000 euro. De rente en andere aflossingen op deze startersleningen zal direct teruggestort worden in het fonds zodat er op den duur nog meer starters kunnen worden geholpen. Deze nieuwe opzet zal 30 juni aanstaande in de raadsvergadering te Rhenen besproken worden dan zullen ook alle details en afspraken met VROM en Utrecht onder de loep worden genomen.

Het ministerie van VROM heeft in 2006 het Convenant VROM Starterslening ondertekend en heeft met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de startersleningen worden uitgegeven in de Nederlandse gemeenten. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de woningen maximaal 245.000 euro mogen kosten en dat starterslening niet meer dan 20 procent van de aankoopprijs is. VROM heeft 40 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor het verstrekken van een bijdrage aan deze gemeentelijke startersleningen.

Gepubliceerd op 7 juni 2009 om 9:44 uur door de redactie.

Reageren