Starters steeds enthousiaster over het kopen van een woning

Starters op de woningmarkt zijn volgens cijfers van de ING-bank ondanks de huidige onzekerheden over de economie en werkeloosheid steeds optimistischer over het kopen van een woning.

Het zijn vooral de gunstige huizenprijzen en de huidige rentestanden die veel starters op de woningmarkt doen besluiten een woning te kopen in plaats van een woning te huren. Een andere reden om te kopen is omdat het huren van een woning op dit moment relatief niet zo goedkoop is en er in veel (populaire) steden bij de woningstichtingen wachtlijsten zijn die tot meer dan een jaar kunnen oplopen. Ook het feit dat de te koop staande woningen in bijna alle gevallen nagenoeg direct te betrekken zijn en het idee dat er aan een koopwoning in de meeste gevallen wordt afbetaald zijn voor velen de beslissende redenen om voor kopen te kiezen.

De regel die het AFM (Autoriteit Financiële markten) wil invoeren dat maximaal 100% van de executiewaarde van een woning kan worden gefinancierd is voor veel starters (28%) een reden om een woning niet te kopen omdat dan de verbouwingskosten en het eventueel duurzamer en/of milieuvriendelijker maken van de woning niet gerealiseerd kan worden. Wel is het zo dat steeds meer gemeenten in Nederland in samenwerking met het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) en met het Ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) diverse leningen met zeer lage rentes uit willen gaan geven voor het verbouwen en verbeteren van woningen.

Op dit moment zijn dergelijke leningen nog maar in een beperkt aantal gemeenten te verkrijgbaar, maar is het de bedoeling dat dit binnen afzienbare tijd in elke gemeente in Nederland verkrijgbaar is. Dit geldt ook voor de zogenaamde "VROM-startersleningen" die in een aantal gemeenten verkrijgbaar zijn. Ook deze lening is een samenwerking tussen gemeenten, SVn en het VROM en is steeds populairder aan het worden omdat starters zo het gat tussen de kosten van de te kopen woning en het maximaal te lenen bedrag te kunnen opvullen tegen een relatief lage rente.

Gepubliceerd op 24 juli 2009 om 22:13 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren