Verbieden aflossingsvrije hypotheek wenselijk

De afgelopen jaren is het steeds vaker voorgekomen dat huizenkopers een hypotheek afsluiten waarop niet of nauwelijks word afgelost, de zogenaamde aflossingsvrije hypotheek.

Het zijn de banken die voornamelijk voordeel hebben van de aflossingsvrije hypotheek. Bij een dergelijke hypotheek zijn banken vaker bereid meer dan de executiewaarde en soms zelfs meer dan de aanschafwaarde te financieren, uiteraard staat er een hogere rente voor de klant hier tegenover. Banken ontvangen over de gehele  looptijd rente over te totale hypotheekschuld.

Het grote nadeel voor de huizenbezitter is dat na een periode van 30 jaar de hypotheekschuld gelijk is aan de hoofdsom van de oorspronkelijke hypotheek.Toch hebben veel mensen voor deze hypotheek gekozen omdat men dacht dat door de inflatie de schuld in de loop van de tijd feitelijke verminderd en de verwachting was dat de huizenprijzen alleen maar verder zouden stijgen. Met de huidige financiële crisis zijn bovenstaande twee argumenten voor het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek niet meer van toepassing.

In het verleden was er in principe maar één soort hypotheek, de zogenaamde annuïteithypotheek, een hypotheek die in principe voor de duur van 30 jaar werd aangegaan. Gedurende de gehele looptijd word er bij deze hypotheek maandelijks een vast bedrag aan aflossing betaald, dat bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.

Voordeel van de annuïteithypotheek is dat de huizenkoper bij aanvang van de hypotheek exact weet wat zijn lasten gedurende de gehele looptijd van de hypotheek zijn, na afloop van de looptijd heeft hij ook geen hypotheekschuld meer. Het voordeel voor de bank is dat het risico minder groot is dat de huizenbezitter niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Gepubliceerd op 12 februari 2009 om 12:25 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren