Verlaging overdrachtsbelasting zorgt voor stijgend vertrouwen in woningmarkt

Uit onderzoek, gepubliceerd door de ING, blijkt dat zowel woningbezitters als starters meer vertrouwen hebben in de woningmarkt. Dit positivisme lijkt voort te komen uit een eerder besluit de overdrachtsbelasting te verlagen.

Woonindex van ING signaleert stijgend vertrouwen in woningmarkt
Woonindex van ING signaleert stijgend vertrouwen in woningmarkt

De ING heeft via de eigen Woonindex, die het vertrouwen in de woningmarkt meet, een stijging gesignaleerd. In het derde kwartaal kwam de index uit op 99 punten, een stijging van ruim 6 punten ten opzichte van de voorgaande 3 maanden. Het stijgende vertrouwen vloeit volgens de ING voort uit de verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2%. De helft van de starts verwacht nu eerder een geschikt huis te vinden en driekwart van de woningbezitters denkt het huis sneller te kunnen verkopen.

Directeur Marketing Hypotheken bij ING, Dennis Noordervliet, verwacht dat dit vertrouwen nog wel even zal aanhouden. De daling van de huizenprijzen zal de komende jaren voortzetten. Dit zal de woningmarkt op langere termijn dynamischer maken. Als huizen goedkoper worden zullen mensen eerder in staat zijn een huis te kopen. Noordervliet: ‘We verwachten dat de huizenprijzen de komende jaren met ongeveer 2 procent per jaar naar beneden gaan. Slechts 16 procent van de ondervraagde huizenbezitters zegt de verlaging van de overdrachtsbelasting aan te grijpen om hun vraagprijs te verhogen.’

Volgens Noordervliet zal deze trend nog enige tijd doorzetten. Hij geeft daarbij nog het argument dat de verlaging van de overdrachtsbelasting er voor zorgt dat de koper de zogenoemde ‘kosten koper’ sneller kan terug verdienen. ‘Tenslotte is puur het feit dat de verlaging van de overdrachtsbelasting een tijdelijke maatregel is gunstig voor de woningverkopen. Mensen willen het zekere voor het onzekere nemen en snel een huis kopen, voordat de belasting weer omhoog gaat,'' aldus de directeur.

De bank verwacht dat de woningverkoop volgend kwartaal verder gaat aantrekken. Dit komt mogelijk doordat veel mensen zich pas na de verlaging van de overdrachtsbelasting zijn gaan oriënteren. ‘Logischerwijs duurt dat proces even,’ aldus Noordervliet. De huizenverkoop kan nog wel enigszins worden afgeremd doordat mensen gevoelsmatig hun huis niet met verlies willen verkopen. Noordervliet spreekt echter van een gevoelsargument en verwacht niet dat dit zorgt voor een stagnatie van de woningmarkt.

Gepubliceerd op 15 september 2011 om 9:53 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren