Verstrekking hypotheken onder vuur

Hypotheekverstrekkers in Nederland blijven te hoge hypotheken verstrekken, dit ondanks waarschuwingen van De Nederlansche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Nog steeds kunnen consumenten een top-hypotheek krijgen, een hypotheek met een te groot risico.

De Nederlandse regelgeving schrijft voor dat een hypotheek maximaal 4,5 maal het jaarsalaris mag bedragen. Deze regel gaat niet op als de aanvrager van de hypotheek een flinke erfenis in het vooruitzicht heeft of een betere baan. In Nederland wordt deze uitzondering op de regels echter steeds vaker gebruikt. Op Europees niveau is Nederland zelfs koploper in het verstrekken van top-hypotheken.

Door een verslechterde economie en meer werkloosheid is de kans op tegenslagen als een ontslag groter geworden. Consumenten met een top-hypotheek lopen dan een flink risico dat ze niet instaat zijn de maandelijke hypotheeklasten te blijven voldoen.

Hoewel het nog geen Amerikaanse toestanden zijn, is de situatie zorgwekkend genoeg om nieuwe maatregelen te introduceren en zijn de boetes voor hypotheekverstrekkers die zich niet aan de regels houden, flink verhoogd. Deze maatregelen worden in de komende weken verwacht. Verder blijkt uit de cijfers van DNB dat het aantal top-hypotheken, nog steeds een relatief klein deel is van het totaal. Eind 2008 was er voor ongeveer 400 miljard aan hypotheken verstrekt, slechts 2 tot 3 procent viel hierbij in de meest risicovolle categorie.

Eerder dit jaar schreef Hypotheek Index al over de Postbank welke te gemakkelijk hypotheken zou verstrekken en een boete kreeg van de AFM. Soortgelijke boetes worden ook in de komende tijd verwacht.

Gepubliceerd op 21 april 2009 om 12:26 uur door de redactie.

Reageren