Wormerland dubt over starterslening

Wormerland overweegt om de starterslening in te voeren, dit omdat gebleken is dat veel jonge starters en huurders in de gemeente Wormerland moeilijkheden ondervinden om een eerste woning te kopen.

Het is de verwachting van de gemeente dat met de komst van de starterslening de kansen voor starters op de woningmarkt verder worden vergoot.

De starterslening heeft als doel om het verschil tussen de aankoopkosten van zowel een nieuwe als een bestaande woning en het bedrag dat maximaal geleend mag worden te overbruggen. Kenmerken van de starterslening zijn dat er de eerste drie jaar geen rente betaald hoeft te worden en dat het rentepercentage pas in het derde jaar word vastgesteld naar financiele draagkracht.

Alle starters die minimaal een jaar in de gemeente Wormerland wonen en nog niet eerder een koopwoning in eigendom hebben gehad komen in aanmerking voor de starterslening.

Gepubliceerd op 24 maart 2009 om 12:15 uur door de redactie.

Reageren