Afsluitprovisie

Uitleg over de afsluitprovisie en de bepaling van de hoogte hiervan.

Af afsluitprovisie voor uw hypotheek is bepaald bedrag dat u moet betalen aan de bank of hypotheekadviseur bij het afsluiten van deze hypotheek. Het bedrag word meestal berekend aan de hand van een vast percentage van de totale hypotheeksom.

De afsluitprovisie is bedoeld als vergoeding voor de kosten die een bank of een tussenpersoon maakt voor het registeren en het behandelen van de hypotheekaanvraag. In Nederland is de afsluitprovisie aftrekbaar van het belastbaar inkomen.