Algemene Nabestaanden Wet (ANW)

De Algemene Nabestaanden Wet, afgekort de ANW, is een voorziening die de overheid heeft getroffen voor nabestaanden.

De Algemene Nabestaanden Wet is in het leven geroepen om nabestaanden financieel bij te staan bij het wegvallen van hun (ex-)partner.

Naast de partner kunnen ook de kinderen in enkele gevallen aanspraak maken op de Algemene Nabestaanden Wet. Dit heet dan de halfwezen ANW.

De uitkering aan de partner verschilt per jaar, in 2009 is dit vastgesteld op maximaal € 13.464.

Uiteraard horen bij de ANW vele beperkingen, een voorbeeld hiervan is het maximum aan inkomsten voor de nabestaande.