Boeterente

Wat is een boeterente bij uw hypotheek?

Boeterente is een boete die betaald moet worden wanneer er meer word afgelost dan contractueel is vastgelegd of boetevrij is toegestaan. Daarnaast kan uw hypotheekverstrekker ook een boeterente opleggen wanneer u uw lopende hypotheek wilt over sluiten naar een andere hypotheekverstrekker, dit moet dan echter wel in het hypotheekcontract zijn vastgesteld.

Er worden in Nederland meerdere methode gebruikt om de boeterente te bereken, in uw hypotheekakte kun u nalezen welke ervoor uw hypotheek van toepassing is.