Intentieverklaring

Wat is een intentieverklaring en wat is het doel van deze verklaring?

Een intentie verklaring is een verklaring waarin beide partijen aangeven wat hun rechten en plichten zijn ten aanzien van een later af te sluiten overeenkomst, in dit geval een overeenkomst tot kopen van de huis en afsluiten hypotheek.

Voornamelijk voor werknemers die een tijdelijk arbeidscontract hebben is het soms voor de hypotheekverstrekker nodig dat hij zekerheid heeft dat u na uw tijdelijke dienstverband in vast dienstverband treedt. Uw werkgever stelt dan een intentieverklaring op dat hij u na het tijdelijke dienstverband in vast dienstverband neemt. Dit geef de hypotheekverstrekker zekerheid dat u ook in de toekomst aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen.