Welke hypotheekvorm is het beste voor een ondernemer?

De vraag 'Welke hypotheekvorm is het beste voor een ondernemer?' is beantwoord en ging over annuïteitenhypotheek.

Het is niet zo dat er één specifieke hypotheekvorm het beste is voor 'de ondernemer'. Ondernemers zijn tenslotte - net als alle mensen - individuen die allemaal hun eigen persoonlijke situatie hebben. Bij iedere persoonlijke situatie hoort een eigen pakket aan wensen en mogelijkheden. De optimale hypotheekvorm wordt door die wensen en mogelijkheden bepaald. We kunnen dus niet stellen dat er een hypotheekvorm is die het beste is voor de ondernemer.

Banken kijken bij het beoordelen van een aanvraag voor een hypotheek echter wel anders naar ondernemers dan naar mensen die hun inkomen uit loondienst ontvangen. Het risico op betalingsproblemen wordt door de bank meestal hoger ingeschat bij een ondernemer. Die heeft immers geen vast inkomen. De inkomsten zijn afhankelijk van hoe het met de zaak loopt, en dat wordt door heel veel factoren beïnvloed.

Daarom komt het nog weleens voor dat een bank tegen een ondernemer zegt dat een deel van de hypotheek versneld afgelost moet worden, bijvoorbeeld met een annuïteitenhypotheek. Hoe lager de restantschuld, hoe lager het risico voor de bank is. Ze zullen ook eerder bereid zijn een hypotheek aan een ondernemer te verstrekken wanneer deze een deel van de woning financiert met eigen geld. Vaak is dat zelfs een eis: lang niet alle banken zijn bij ondernemers bereid om 125% van de executiewaarde van de woning te financieren.

Als er een ruime overwaarde in de woning zit kan voor een ondernemer een krediethypotheek heel praktisch zijn. Bij een ruim vastgestelde limiet is er dan ruimte om geld op te nemen voor de zaak. Daarin schuilt wel een extra risico: op het moment dat het misgaat met de zaak en de hypotheeklasten niet meer betaald kunnen worden, is de ondernemer ook direct zijn woning kwijt.

Voor ondernemers is flexibiliteit vaak een belangrijk begrip. Logisch: de winst die de onderneming boekt is niet ieder jaar gelijk. In dat kader is het handig om de vaste maandlasten zo laag mogelijk te houden door een maximaal deel van de hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. De verplichte kapitaalopbouw voor aflossing (bijvoorbeeld in een spaarhypotheek, beleggingshypotheek of bankspaarhypotheek) is dan zo laag mogelijk. In goede jaren is het dan wel verstandig om extra geld bij te storten in de kapitaalopbouw, zodat er op einddatum wel een behoorlijk kapitaal is opgebouwd.

s