Bij welke hypotheekvormen kan ik de hypotheekrenteaftrek gebruiken?

De vraag 'Bij welke hypotheekvormen kan ik de hypotheekrenteaftrek gebruiken?' is beantwoord en ging over spaarhypotheek.

Het al dan niet kunnen gebruiken van de hypotheekrenteaftrek staat los van de hypotheekvorm. Of u recht heeft op de hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van de besteding van het geleende geld. Wanneer u een lening afsluit voor de aanschaf, verbetering of het onderhoud van een eigen woning, valt deze lening onder de zogenaamde ‘eigenwoningregeling’. Die houdt in dat de rente en de kosten van deze lening fiscaal aftrekbaar zijn in box 1 van de inkomstenbelasting. Met ‘eigen woning’ bedoelt de fiscus een woning waarin u werkelijk woont (uw ‘hoofdverblijf’). Een tweede huis valt er dan ook niet onder.

De lening hoeft niet eens een hypotheek te zijn om de rente te kunnen aftrekken! Ook geld dat u leent van uw ouders of in de vorm van een niet-hypothecaire lening (bijvoorbeeld een persoonlijke lening of doorlopend krediet), valt onder de eigenwoningregeling. De renteaftrek geldt voor iedere lening die is aangegaan voor de eigen woning.

De hypotheekrenteaftrek wordt optimaal gebruikt met hypotheekvormen waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost op de hypotheek. In plaats van aflossing wordt er dan vermogen opgebouwd om in de toekomst de hypotheek in één keer mee af te lossen. Doordat dan gedurende de hele looptijd de hele hypotheeksom open blijft staan, wordt er ook steeds hypotheekrente betaald over dit hele bedrag. Ondertussen wordt er rendement behaald op de vermogensopbouw, al dan niet belastingvrij. Denk hierbij aan hypotheekvormen als de spaarhypotheek, levenhypotheek, beleggingshypotheek en de bankspaarhypotheek. Met deze hypotheekvormen maakt u maximaal gebruik van de hypotheekrenteaftrek, terwijl de hypotheek wel afgelost zal worden.

s