Staatsgarantie hypotheken te goedkoop

De Nederlandsche Bank (DNB) is van mening dat consumenten te weinig betalen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Staatsgarantie hypotheken te goedkoop
Staatsgarantie hypotheken te goedkoop

De Nederlandsche Bank is van mening dat de prijs naar een 'meer kostendekkend niveau' moet. De schatkist loopt een enorm risico met de NHG. De overheid staat garant voor bijna 10 miljard euro aan hypotheken.

Volgens DNB-directielid Lex Hoogduin is de premie van 0,55% die huizenbezitters betalen voor de garantie niet kostendekkend. "De beprijzing in de markt, voor zover we die kunnen zien, is zeer fors hoger dan bij de NHG." Hoogduin is van mening dat de kosten omhoog moeten; de huizenbezitter zou de risico's moeten dragen, niet de overheid. Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft wel oren naar het verhogen van de premie voor NHG.

Door de financiële situatie van de afgelopen jaren is de garantstelling door de overheid flink toegenomen. Het kabinet wil dat de garantieregelingen voortaan kostendekkend zijn. Minister de Jager verwacht in de loop van volgend jaar uitsluitsel te kunnen geven.

De Stichting Waarborgfonds, de organisatie achter de NHG, isverbaads over de discussie over de premiehoogte. 'Het is verrassend dat DNB zonder enig overleg signaleert dat het niet goed werkt. Dat is jammer', zegt directeur Karel Schiffer. Hij voegt eraan toe dat de overheid nog zeer onlangs akkoord is gegaan met de premies voor volgend jaar. Schiffer is van mening dat de Stichting Waarborgfonds zelf heel goed in staat is om een huizencrisis zoals in de jaren tachtig op te vangen. Pas in hele extreme situaties zou de overheid moeten bijspringen. "Dan moeten zich risico's voordoen die ondenkbaar zijn, zoals een daling van de huizenprijs met meer dan 25% en een werkloosheid van meer dan 10%", aldus Schiffer.

Gepubliceerd op 26 november 2010 om 12:14 uur door de redactie.

Reageren