Disclaimer

Disclaimer voor www.hypotheekindex.nl.

Algemeen
De op deze site (www.hypotheekindex.nl hierna te noemen HI) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

Inhoud
De door HI verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. HI kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. HI en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. HI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door HI worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van HI.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van HI omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Vragen, tips of opmerkingen?
Wat zou u graag op deze site zien? Heeft u vragen over deze site, tips of opmerkingen? Ook voor suggesties voor ons Hypotheek Woordenboek kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: redactie@hypotheekindex.nl of ons contact formulier.