Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waarbij niet wordt afgelost. De maandlasten bestaan alleen uit rente.

De aflossingsvrije hypotheek is een erg populaire hypotheek. Dat is niet vreemd: de maandlasten zijn de laagste van alle hypotheekvormen. Er wordt immers alleen rente betaald. Doordat er gedurende de gehele looptijd van de hypotheek rente betaald wordt over het volledige hypotheekbedrag profiteert men optimaal van de hypotheekrenteaftrek.

De hypotheekrente is echter maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar, geteld vanaf 2001. Na deze periode vervalt de hypotheekrenteaftrek. Dat heeft gevolgen voor de netto maandlast en kan een tegenvaller zijn in het besteedbaar inkomen. Daarom is het verstandig om vooruit te kijken en uzelf de vraag te stellen hoe de hypotheek ooit afgelost zal worden. Vanzelfsprekend gebeurt dit bij verkoop van de woning, maar wat als u na afloop van de 30-jaarstermijn nog in de woning wilt blijven wonen? Veel mensen plannen aflossing uit hun eigen spaarkapitaal, de opbrengst van losstaande beleggingen of bijvoorbeeld een te verwachten erfenis.

Aan de aflossingsvrije hypotheek wordt door banken meestal wel een maximum gesteld dat wordt afgemeten aan de executiewaarde van de woning. Sommige banken verstrekken maximaal 75% van de executiewaarde aflossingsvrij, andere 90% of 100% en een enkeling zelfs meer dan 100%.

Wie kiest voor een hoge aflossingsvrije hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning loopt een risico. Wanneer de woning in de loop van de tijd verkocht moet worden bijvoorbeeld door situaties als overlijden, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding, is de kans op een restschuld na verkoop groter dan bij andere hypotheekvormen.

Bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek boven een bepaald percentage van de executiewaarde wordt door de bank vaak wel de eis gesteld dat er een overlijdensrisicoverzekering bij afgesloten wordt.

De aflossingsvrije hypotheek wordt vaak als onderdeel van een hypotheekconstructie gebruikt, in combinatie met een andere hypotheekvorm. Bijvoorbeeld: een hypotheek van € 250.000 is voor de helft aflossingsvrij en voor de helft spaarhypotheek.

Is het verstandiger om een geheel aflossingsvrije hypotheek af te sluiten of een aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een andere hypotheekvorm? Dat is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bovendien zijn er veel aanbieders van aflossingsvrije hypotheken in Nederland, allemaal met hun eigen voorwaarden. Wint u daarom altijd een deskundig hypotheek advies in alvorens hierover te beslissen.

Voor- en nadelen aflossingsvrije hypotheek

Pluspunten
  • Laagste maandlasten.
  • Optimaal benutten van de hypotheekrenteaftrek.
Minpunten
  • De hypotheekrenteaftrek eindigt na 30 jaar.
  • Groter risico dat er een restschuld overblijft bij verkoop.

Aflossingsvrije hypotheek vergelijken

Vergelijk aflossingsvrije hypotheek met