Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is een hypotheek die aan het eind van de looptijd afgelost wordt met het kapitaal dat is opgebouwd op een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening.

Door de fiscale hypotheekrenteaftrek is het gunstig om een hypotheek tijdens de looptijd niet af te lossen. Om ervoor te zorgen dat er aan het eind van de looptijd geld beschikbaar is om de hypotheek terug te betalen moet er kapitaal opgebouwd worden. Wanneer voldaan wordt aan verschillende voorwaarden kan deze kapitaalopbouw belastingvrij geschieden. Tot en met 2007 was dit alleen mogelijk door middel van een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Sinds 2008 is het ook mogelijk met een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening, het zogenaamde banksparen.

De bankspaarhypotheek is er dus in twee varianten: kapitaalopbouw door middel van sparen of kapitaalopbouw door middel van beleggen. De beleggingsvariant is niets anders dan een beleggingsrekeninghypotheek, waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om het kapitaal belastingvrij op te bouwen in box 1. Zo’n beleggingsrekening heet dan een Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). De fiscale eisen zijn grofweg gelijk aan die voor de KEW.

De spaarvariant lijkt sterk op de spaarhypotheek als we kijken naar de hypotheekvormen. Het grote verschil is dat er de bankspaarhypotheek geen spaarverzekering zit, maar een spaarrekening (Spaarrekening Eigen Woning – SEW). Deze spaarrekening is geblokkeerd: u kunt er geen geld van opnemen. De inleg moet ook weer voldoen aan eisen die ongeveer gelijk zijn aan die voor de KEW. Het rendement is net als bij de spaarhypotheek gekoppeld aan de hypotheekrente. Er is echter géén overlijdensrisicodekking in opgenomen, er is immers geen sprake van een verzekering. Een overlijdensrisicoverzekering is bij een hypotheek doorgaans wel aan te raden en dient daarom bij een bankspaarhypotheek los afgesloten te worden.

Is het voor u verstandig om te kiezen voor een bankspaarhypotheek? Dat is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Banksparen is vrij nieuw – een goede analyse van de voor- en nadelen voor u persoonlijk is daarom erg belangrijk. Bovendien zijn er veel aanbieders van bankspaarhypotheken in Nederland, allemaal met hun eigen voorwaarden. Wint u daarom altijd een deskundig hypotheek advies in alvorens hierover te beslissen.

Voor- en nadelen bankspaarhypotheek

Pluspunten
  • Vrije keuze van overlijdensrisicoverzekering.
  • Gebruik van fiscale vrijstelling.
  • Maximale renteaftrek gedurende looptijd.
Minpunten
  • Geen overlijdensrisicodekking opgenomen.
  • Fiscale eisen zorgen voor beperking van mogelijkheden.
  • Beleggingsrisico in beleggingsvariant: beleggingen kunnen in waarde stijgen, maar ook dalen.

Bankspaarhypotheek vergelijken

Vergelijk bankspaarhypotheek met