Is een beleggingshypotheek met de kredietcrisis wel veilig?

De vraag 'Is een beleggingshypotheek met de kredietcrisis wel veilig?' is beantwoord en ging over beleggingshypotheek.

In beginsel is een beleggingshypotheek nooit veilig. Beleggen heeft altijd een risico in zich, tenzij er alleen maar met gegarandeerde beleggingen gewerkt wordt. De mate waarin u risico loopt met beleggen, is afhankelijk van de gemaakte beleggingskeuzes.

Mensen die ‘los beleggen’, dus hun spaargeld direct investeren in aandelen, obligaties of beleggingsfondsen, zijn meestel redelijk doordrongen van het risico dat hoort bij beleggen. Dat besef is er bij de mensen die een beleggingshypotheek hebben lang niet altijd. Zo zou het niet moeten zijn: met een beleggingshypotheek wordt simpelweg geld geïnvesteerd in beleggingsfondsen, het is dus gewoon beleggen. Met hetzelfde risico.

De allereerste boodschap naar aanleiding van deze vraag is dan ook: beleggen is in beginsel nooit veilig, het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een kredietcrisis.

Een extra risico aan de beleggingshypotheek ten opzichte van ‘los beleggen’, is dat er met het op te bouwen kapitaal een schuld afgelost moet worden. U heeft immers met uw hypotheekadviseur een hypotheekconstructie neergezet, waarin het de planning is om aan het eind van de looptijd van uw beleggingsverzekering een bepaald bedrag op uw hypotheek af te lossen. Tegenvallende beleggingsresultaten betekenen daardoor niet alleen dat uw vermogen minder snel groeit dan gehoopt, maar ook dat u aan het eind van de looptijd meer hypotheekschuld overhoudt dan u had gepland. Dat kan problemen opleveren, als de lasten van de overblijvende hypotheek tegen die tijd lastig te dragen zijn voor u.

Dan terug naar de kredietcrisis. Is de beleggingshypotheek minder veilig door de kredietcrisis? Of beter gesteld: Heeft de beleggingshypotheek een hoger risico door de kredietcrisis? Dat heeft met twee zaken te maken: het beleggingsrisico en de waarde van uw woning.

Het beleggingsrisico is nu niet groter dan anders. Sterker nog: door de gedaalde koersen kunnen nieuwe beleggingen op dit moment goedkoper aangekocht worden dan voorheen. Wie per maand geld inlegt op een beleggingsverzekering, koopt daardoor in deze periode relatief veel stukjes. Als die stukjes in de fondsen weer in koers gaan stijgen, profiteert u daar extra van.

De waarde van uw woning kan als gevolg van de kredietcrisis wel behoorlijk dalen. Dat is een risico wanneer uw hypotheek hoger is dan de waarde van uw woning, of daar ongeveer in de buurt. Een waardedaling van uw huis kan dan betekenen dat u bij verkoop een restschuld overhoudt.

Als de hypotheek lager is dan de waarde van het huis, zorgt de waardedaling ervoor dat u bij verkoop minder overwaarde realiseert dan u misschien had verwacht. Dat is vooral een risico, als u de overwaarde van uw woning werkelijk ergens voor nodig heeft (bijvoorbeeld voor een aanvullend pensioen).

Deze effecten van waardedaling zijn natuurlijk niet specifiek voor de beleggingshypotheek, die gelden ook voor een spaarhypotheek, een aflossingsvrije hypotheek en een levenhypotheek. Als de waardedaling van de woning echter gecombineerd wordt met een veel lagere opbrengst van de beleggingen, dan geeft dit een dubbel risico.

s