AFM: provisie hypotheken te hoog

Uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), dat eind vorig jaar werd uitgevoerd, blijkt dat consumenten nog steeds te veel provisie betalen voor verzekeringen die tegelijk worden afgesloten met een hypotheek.

AFM: provisie voor hypotheken nog steeds te hoog.
AFM: provisie voor hypotheken nog steeds te hoog.

In 2009 ontstond er veel kritiek op verzekeringen tegen het vervallen van inkomsten, zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden, toen duidelijk werd dat tussenpersonen en adviseurs provisies kregen die op konden lopen tot 80%.

Veel hypotheekverstrekkers eisen van de klant dat er bepaalde aanvullende verzekeringen worden afgesloten. Tussenpersonen dienen consumenten hierover objectief te informeren, maar met provisies die op kunnen lopen tot 80% is het voor de tussenpersonen wel heel verleidelijk om klanten in een bepaalde richting te sturen.

In het onderzoek van de AFM over 2010 kwamen deze extreem hoge provisies niet meer voor, maar volgens AFM zijn ook provisies van 20 procent buitenproportioneel hoog.

Minister De Jager van het ministerie van Financiën wil in 2013 een volledig provisieverbod voor tussenpersonen invoeren. De AFM is van mening dat verzekeraars misschien maar alvast moeten starten met het afschaffen van dit systeem.

Gepubliceerd op 9 maart 2011 om 9:52 uur door de redactie.

Reageren