Decapolis beboet voor advies over verzekeringen en hypotheken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in januari van dit jaar Decapolis een boete opgelegd van 6000 euro voor geven van adviezen voor hypotheken en verzekering op basis van te weinig achtergrondinformatie.

AFM: 6000 euro boete voor Decapolis
AFM: 6000 euro boete voor Decapolis

De boete voor Decapolis is gebaseerd op tien adviezen welke de AFM nader heeft onderzocht, deze tien adviezen komen uit 137 dossiers uit eerste helft van 2008. De AFM heeft geconstateerd dat er te weinig informatie wordt ingewonnen bij de aanvrager van een hypotheek. Dit is in strijd met artikel 4:23 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) waarin Decapolis de plicht heeft om voldoende informatie in te winnen over de aanvrager van een advies of product.

Een hypotheekverstrekker moet inventariseren wat de aanvrager precies wilt met zijn hypotheek, wat zijn financiele positie is, welke risico's hij begrijpt en financieel aankan. Enkel op basis van deze achtergrondinformatie kan er een correct advies worden uitgebracht, iets wat dus bij Decapolis niet op orde was.

De AFM laat in een persbericht weten dat Decapolis momenteel wel voldoet aan de wetgeving maar dat dit niet op basis is van nieuw dossieronderzoek. Decapolis biedt naast hypotheken, ook vormen van consumptief krediet aan en verzekeringen voor consumenten.

Gepubliceerd op 16 maart 2010 om 10:39 uur door de redactie.

Reageren