Bankgarantie

Waarvoor dient deze bankgarantie en hoe krijgt u een bankgarantie.

De bankgarantie is een contract waarin een bank of andere financiële instelling garandeert dat zij tijdig een schuld aan een begunstigde zal voldoen. In dit geval de schuld voor de afgesloten hypotheek maar dit kan ook een lening zijn of huurcontract.

Een bankgarantie kan gezien worden als een soort verzekering. Voor de bankgarantie moet de aanvrager daarvan dan ook een vergoeding betalen.