Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost voor de kosten rond de hypotheek.

De hypotheekrente in Nederland is aftrekbaar, al naar gelang de hoogte van de hypotheek, de hypotheekrente en de waarde van het huis zelf.

Naast de hypotheekrenteaftrek kunnen ook andere kosten worden afgetrokken. Deze kosten kunnen, tezamen met de hypotheekrenteaftrek, in veel gevallen jaarlijks worden afgetrokken.

Regelmatig is de hypotheekrenteaftrek het middenpunt van politiek getouwtrek.