Bij welke hypotheek betaal ik mijn huis het snelste af?

De vraag 'Bij welke hypotheek betaal ik mijn huis het snelste af?' is beantwoord en ging over annuïteitenhypotheek.

Veel mensen hebben de levensinstelling dat ze zo min mogelijk – en het liefst helemaal geen – schulden willen hebben. Nu is dat bij de aankoop van een woning voor bijna niemand haalbaar, de koopsom van een huis hebben de meeste mensen niet op een spaarrekening staan.

Als deze mensen dan toch een lening afsluiten, in dit geval een hypotheek, willen ze daar graag zo snel mogelijk vanaf. Wat is de snelste manier? Morgen, in één keer… Dat klinkt wat flauw, maar wat we ermee willen zeggen is dat het tempo van afbetalen mede afhangt van de financiële mogelijkheden.

De schuld loopt het snelste terug bij een lineaire hypotheek. Daarbij wordt iedere maand een vast gedeelte van de hypotheek afgelost, de openstaande lening neemt daardoor snel af. Doordat er in de eerste tijd naast die vaste aflossing ook een groot rentebedrag betaald wordt (dit wordt immers berekend over de openstaande schuld), zijn de maandlasten van de lineaire hypotheek in de eerste jaren bijzonder hoog. Dat is voor veel mensen niet haalbaar, de lineaire hypotheek wordt dan ook nauwelijks afgesloten.

Een alternatief waarbij wel maandelijks een deel van de schuld afbetaald wordt, is de annuïteitenhypotheek. Daarbij wordt iedere maand een vast bedrag betaald, waarvan een deel rente en een deel aflossing is. In de eerste jaren is het rentebestanddeel erg groot, waardoor de aflossing niet snel gaat. Naarmate de schuld afneemt, wordt ook het aandeel van de rente in het maandbedrag kleiner, en blijft er meer ruimte over voor aflossing. Aan het eind van de looptijd daalt de restschuld dan ook erg snel.

In het huidige fiscale systeem is het echter helemaal niet aantrekkelijk om tijdens de looptijd van de hypotheek op de schuld af te lossen. Als we kijken naar de totale netto lasten over de hele looptijd, is het veel gunstiger om niet af te lossen – maar in plaats daarvan kapitaal op te bouwen om uiteindelijk de schuld met één groot bedrag terug te betalen. Dat komt doordat de hypotheekrente van de eigenwoningschuld gedurende 30 jaar volledig fiscaal aftrekbaar is. U betaalt daardoor netto veel minder voor de hypotheek. Als het rendement op de kapitaal opbouw netto hoger is dan de netto hypotheekrente, is het financieel simpelweg niet slim om tussentijds af te lossen.

Nu is het financiële niet het enige dat telt in het leven: uw gevoel bij uw hypotheek is ook belangrijk. Als u zich duidelijk prettiger voelt bij het concreet tussentijds aflossen op de lening, kan dat zwaarder wegen dan de netto lastenberekening. Dan is het ook interessant om te letten op de maximale boetevrije aflossing die geldt voor de hypotheek. Dat verschilt nogal per geldverstrekker, heeft gevolgen wanneer u in de loop van de tijd een financiële meevaller krijgt die u direct wilt benutten voor het verlagen van uw openstaande hypotheek.

s