Wat is het verschil tussen een Beleggingshypotheek en een Effectenhypotheek?

De vraag 'Wat is het verschil tussen een Beleggingshypotheek en een Effectenhypotheek?' is beantwoord en ging over beleggingshypotheek.

Er zijn diverse hypotheekvormen die gebruik maken van beleggen. Het gaat daarbij steeds om een hypotheek waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost. Ondertussen wordt kapitaal opgebouwd om aan het eind van de looptijd de hypotheekschuld mee af te lossen. Het opbouwen van dat kapitaal gebeurt bij al deze hypotheekvormen door te investeren in beleggingen.

We kunnen de volgende drie hypotheekvormen onderscheiden:
1. Een hypotheek met een beleggingsverzekering (beleggingsverzekeringshypotheek)
2. Een hypotheek met een beleggingsrekening (beleggingsrekeninghypotheek), eventueel in de vorm van een bankspaarhypotheek
3. Een hypotheek met een effectendepot (effectenhypotheek)

Het verschil zit in de manier waarop er belegd wordt. Bij een beleggingsverzekering betaalt u elke maand een premie voor een beleggingsverzekering. Van die premie wordt een deel door de verzekeraar gebruikt voor de dekking van het overlijdensrisico, en een deel voor de bij de polis horende kosten. De rest van de maandelijkse inleg wordt geïnvesteerd in beleggingsfondsen, die u zelf kunt kiezen. U heeft echter geen eigen beleggingsrekening met fondsen, het is allemaal verwerkt in uw beleggingsverzekering.

Die beleggingsverzekering kan eventueel een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) zijn, waarmee u fiscaal vriendelijk kapitaal opbouwt.

Bij een beleggingsrekening investeert u ook in beleggingsfondsen, alleen dan via een speciale rekening bij de bank. Meestal is er sprake van een maandelijkse betaling voor het opbouwen van het kapitaal. Over deze beleggingsrekening worden wel kosten berekend, maar er is geen sprake van inhouding van overlijdensrisicopremie. Er is dan ook helemaal geen overlijdensrisico afgedekt, want er is geen sprake van een verzekering. Wanneer dit risico wel afgedekt moet worden (dat is bij een hypotheek meestal verplicht, en voor de meeste mensen ook erg verstandig), is daarvoor een losse overlijdensrisicoverzekering nodig. Die betaalt u dan met een losse maandelijkse premie.
Ook de beleggingsrekening kan gebruikt worden voor fiscaal ondersteunde kapitaalopbouw, door middel van het Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).

Bij de effectenhypotheek is er aan de hypotheek een los effectendepot gekoppeld. Dat houdt in dat u dan de bezitter bent van individuele effecten (aandelen en/of obligaties). De insteek van de effectenhypotheek is dat die effecten in de loop van de jaren zodanig in waarde stijgen, dat de hypotheek er op einddatum mee afgelost kan worden. De effecten zijn in één keer aangekocht. Daarvoor was een eenmalige investering nodig, waarvoor geld uit eigen middelen gebruikt kan worden. Een andere mogelijkheid is dat de hypothecaire lening wat hoger gesteld wordt, en dat met het extra geleende geld de gewenste effecten aangekocht worden. Dat geeft een hoger risico, aangezien er nu belegd wordt met geleend geld. De effecten niet in waarde stijgen maar dalen – dat risico is bij beleggen immers aanwezig – kan het zo uitpakken dat u aan het eind van de looptijd niet alleen de hypotheek voor uw huis niet kunt aflossen, maar dat u nog extra schuld overhoudt doordat u meer geleend had voor de effectenaankoop.

s